Onze visie

Person sitting on cloud and dreaming.

De klimaatcrisis

We nemen de klimaatwetenschap serieus, en vinden drie belangrijke punten voor de wereldwijde 'to-do list':

 • Stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen
  De uitstoot van broeikasgassen moet bij de bron worden aangepakt: de kraan moet dicht.
 • Meer plantaardig eten
  Door plantaardig te eten verminderen we onze uitstoot van broeikasgassen, en gaan we ontbossing tegen. Daarnaast voorkomt het ook voedsel- en waterverspilling en dierenleed.
 • Ruimte bieden voor natuurherstel
  Door bestaande natuur te beschermen, nieuwe natuurgebieden te creëren en verwoeste gebieden te herstellen kunnen uitgestoten broeikasgassen sneller worden opgenomen.

Stilstand en verantwoordelijkheid

Driehoek van verantwoordelijkheid: rode pijlen.

Het merendeel van Nederland maakt zich zorgen over de klimaatcrisis en wil dat er meer aan wordt gedaan¹. Dat is fantastisch nieuws! Hoe komt het dan dat er toch te weinig gebeurt, en dat de energietransitie nog te langzaam gaat?

Één verklaring is de 'driehoek van verantwoordelijkheid': door de verantwoordelijkheid voor de problematiek steeds door te schuiven naar een ander punt op de driehoek blijft echte verandering uit.

Deze situatie wordt in stand gehouden, middels lobbyisme en een fossiel subsidiebeleid, door destructieve sectoren die hiervan profiteren, zoals de fossiele industrie, de fossiele luchtvaart en de bio-industrie.

Actief burgerschap

Driehoek van verantwoordelijkheid doorbroken: groene pijlen.

De sleutel tot het doorbreken van deze stilstand is actief burgerschap. Het verschil met een groene consument is dat een actief burger niet alleen zichzelf vergroent maar ook actief deelneemt aan het politieke, maatschappelijke en culturele debat.

Greener helpt hierbij door niet alleen over groen consumeren te praten, maar ook ontmoetingen te laten ontstaan, evenementen te laten zien en bewustwording te creëren aan de hand van lessen en updates over het laatste/belangrijkste klimaatnieuws.

Van stilstand naar actie

In een groenere wereld helpen en activeren de punten op de driehoek elkaar. Een paar voorbeelden van oplossingen waar wij in geloven:

Burgers

 • Massaal draagvlak laten zien voor groene systeemoplossingen
 • Voorlopen in de transitie naar een groene maatschappij en anderen inspireren/helpen om mee te doen
 • Bedrijven aanmoedigen om groener te worden door de vraag naar ecologisch verantwoorde producten te vergroten
 • Groene politieke daadkracht prijzen en destructief beleid bekritiseren
 • De urgentie van de klimaatcrisis aan het licht brengen

Politiek

 • Burgers helpen om van het gas af te gaan
 • Belasting op gezond plantaardig voedsel verlagen
 • Ecocide (de grootschalige beschadiging van ecosystemen) erkennen als criminele activiteit
 • Subsidies voor destructieve bio-industrie afbouwen
 • Misleidende fossiele reclame (greenwashing) verbieden
 • De kosten van de energietransitie bij de vervuiler leggen, in plaats van bij de burger ('de vervuiler betaalt')
 • Veeboeren helpen om de transitie naar plantaardige landbouw te maken

Industrie

 • Duurzaam en circulair produceren
 • Verantwoordelijk blijven voor het eigen afval
 • Innoveren op het gebied van duurzaamheid en hernieuwbare energie
 • Stappen zetten om de eigen voetafdruk met urgentie naar nul te brengen

Onafhankelijk en inclusief

Driehoek van verantwoordelijkheid: rode pijlen.

Greener is onafhankelijk en schaamteloos 100% groen: onze enige agenda is het opkomen voor een groene, veilige en rechtvaardige samenleving.

Wij geloven in een inclusieve klimaatbeweging waarin diversiteit wordt omarmd.