Greener icoon Greener Menu icon

De klimaatcrisis

We nemen de klimaatwetenschap serieus, en vinden drie belangrijke punten voor de wereldwijde 'to-do list':

 • Stoppen met het verbranden van fossiele brandstoffen
  De uitstoot van broeikasgassen moet bij de bron worden aangepakt: de kraan moet dicht.
 • Meer plantaardig eten
  Plantaardig eten is niet alleen goed voor het klimaat, het gaat ook ontbossing tegen, voorkomt dierenleed, voedsel- en waterverspilling, en is beter voor de gezondheid.
 • Verwoeste gebieden teruggeven aan de natuur
  Door de natuur ruimte te geven om zich te herstellen kunnen uitgestoten broeikasgassen opnieuw worden opgenomen.

Stilstand en verantwoordelijkheid

'Driehoek van verantwoordelijkheid': rode pijlen

Het merendeel van Nederland maakt zich zorgen over de klimaatcrisis en wil dat er meer aan wordt gedaan ¹. Hoe komt het dat er toch zo weinig gebeurt, en dat de energietransitie nog veel te langzaam gaat?

Één verklaring is de 'driehoek van verantwoordelijkheid': door de verantwoordelijkheid voor de problematiek steeds door te schuiven naar een ander punt op de driehoek blijft echte verandering uit.

Deze situatie wordt in stand gehouden door destructieve sectoren die hiervan profiteren, zoals de fossiele industrie, de luchtvaart en de veehouderij.

Actief burgerschap

Driehoek van verantwoordelijkheid doorbroken: groene pijlen

De sleutel om deze stilstand te doorbreken is actief burgerschap. Het verschil met een groene consument is dat een actief burger niet alleen zichzelf vergroent maar ook actief deelneemt aan het politieke, maatschappelijke en culturele debat.

Consumentenactie is nog steeds belangrijk, maar door lobbyisme en een fossiel subsidiebeleid is dit niet meer genoeg om verandering te bewerkstelligen. We hebben gezien dat jarenlang 'een beter milieu begint bij jezelf' niet genoeg is geweest.

Van stilstand naar actie

In deze groene situatie helpen en activeren de punten op de driehoek elkaar. Een paar voorbeelden van wat er allemaal mogelijk is:

 • Burgers
  Massaal draagvlak laten zien voor groene systeemoplossingen
  Laten zien dat groen leven mogelijk is en het nieuwe normaal moet worden
  Groene politieke daadkracht prijzen en destructief beleid bekritiseren
  De urgentie van de klimaatcrisis aan het licht brengen
 • Politiek
  Burgers helpen om van het gas af te gaan
  Belasting op gezond plantaardig voedsel verlagen
  Ecocide (de grootschalige beschadiging van ecosystemen) erkennen als criminele activiteit
  Subsidies voor destructieve veehouderij afschaffen
  Misleidende fossiele reclame (greenwashing) verbieden
  De kosten van de energietransitie bij de vervuiler leggen ('de vervuiler betaalt')
  Veeboeren helpen om de transitie naar plantaardige landbouw te maken
 • Industrie
  Duurzaam en circulair produceren
  Verantwoordelijk blijven voor het eigen afval
  Innoveren op het gebied van duurzaamheid en hernieuwbare energie

Onafhankelijk en inclusief

Persoon zit op droomwolk

Greener is onafhankelijk en schaamteloos 100% groen: onze enige agenda is het opkomen voor een groene, veilige en rechtvaardige samenleving.

Wij geloven in een inclusieve klimaatbeweging waarin diversiteit wordt omarmd.